HEART

Et digitalt folkehelseprogram for ungdommer som kan måle holdninger til og kunnskaper om tannhelse.

Tannhelse Rogaland og tannhelsetjenesten i Hordaland har, med midler fra Helsedirektoratet, utviklet et undervisningsprogram for 8. og 9. klasse med forankring i Kunnskapsløftet. Programmet er et kunnskapsbasert folkehelseprogram sentrert rundt temaene helse, ernæring, aktivitet, rusforebygging og tannhelse= HEART.

HEART er et digitalt verktøy som krever brukernavn og passord for pålogging. Det har en ukes varighet og inneholder forelesninger, prosjektoppgaver, gruppeoppgaver, quiz og spill for Iphone og Android.

Det foreligger tillatelse til å bruke deler av HEVAS undersøkelsen som er WHO sin undersøkelse om helsevaner blant barn og unge. I tillegg benyttes skalaer til måling av holdninger til egen tannhelse, sukkerkonsum og holdning til tannkrem med fluor.