Multisenterstudie innen endodonti

Hvor vellykket er kirurgisk endodonti og hva er risikofaktorer?

Dette er en multisenterstudie med Universitetene i Oslo, Århus og Gøteborg med tittelen "A prospective, clinical cohort study of factors affecting outcomes of surgicalendodontic retreatment. A multi-center study".

Målene er:

1. Vellykkethet av kirurgisk endodonti

2. Identifisere risikofaktorer

Endodontist Elisabeth Samuelsen

deltar fra kompetansesenter i Stavanger.