Spesialistutdanning

Spesialistkandidater kan ta spesialistutdanning i tilknytning til kompetansesenteret og få veiledning av våre spesialister.