Prekvalifisering

Prekvalifisering er en annen type hospitering. Det skal styrke opptaksmuligheten til et spesialiststudium. Det forventes at tannlegen under prekvalifiseringsperioden bygger opp en mappe som viser egne kasus behandlet under veiledning, og det forventes også en viss deltakelse i forskningsprosjekt.