30.01.2024 Ernæringsbehandling ved redusert oral helse - foredrag med klinisk ernæringsfysiolog Tone Maren Ramsli

Velkommen til kurs om ernæringsbehandling ved redusert oral helse! Foredraget vil vise til flere relevante tilfeller som sier noe om hvor viktig munnhulen er for ernæringsbehandling og videre prognose. Det viser seg at tannlegen og teamet på en tannklinikk ofte kan være helt essensielle for veien videre innen ernæringsbehandling. Å tenke munnhelse og ernæring sammen er en kraftig synergi.

26. januar 2024

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tidspunkt: 30.januar fra 12:00 med kaffe og noe å bite i, foredraget starter 12:30 og er ferdig innen 14:30
Målgruppe: Tannhelsepersonell i både offentlig og privat sektor
Kontakt: Else Karin Bjørheim
Kurset gir 2 godkjente etterutdanningstimer i NTF for tannleger.

Kursholder: Tone Maren Ramsli

Tone Maren Ramsli er klinisk ernæringsfysiolog og fagsjef ved Sunnaas Sykehus HF, Norges største sykehus innenfor rehabilitering og fysikalsk medisin. Hun har bakgrunn fra akuttsykehus ved blant annet intensiv, gastro, geriatri og onkologi, og har drevet med ernæringsbehandling ved kritisk sykdom.

Tone har vært med på å få tannleger inn som en fast og viktig del av tverrfaglige team på akuttsykehus. Hun brenner for å inkludere munnhulen som en naturlig del av undersøkelser - for alt helsepersonell.