21.05.2024 Tanntraumer og komplikasjoner. Diagnostikk, oppfølging og behandling

Et klinisk rettet kurs som skal gi oversikt over håndtering av tannskader.

24. mai 2024

Sted: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland – Torgveien 21 A, 2.etasje
Tidspunkt: 21.05.2024 12:30-14:30
Målgruppe: Tannleger og tannpleiere. Kan også være aktuelt for tannhelsesekretærer som er involvert i oppfølging og behandling av denne pasientgruppen
Foredragsholdere: Marie Kehl Nielsen, spesialist i pedodonti og Calin Cristea, spesialist i endodonti

Et klinisk rettet kurs som skal gi oversikt over håndtering av tannskader. Vi tar for oss diagnostikk, behandlingen i akuttfasen og oppfølging av tanntraumer. Hvilke komplikasjoner må vi regne med? Hva ser vi etter, på røntgenbildet og klinisk? Vi tar med oss kasuistikker fra vår kliniske hverdag som spesialister.

Marie Kehl Nielsen:

  • Utdannet Tannlege i Marburg/Tyskland 2008
  • Spesialistutdanning i pedodonti fra 2015 (UiO)
  • Arbeider til daglig ved Haugesund Spesialisttannklinikk

Calin Cristea:

  • Utdannet Tannlege i Bukarest/Romania 1999; UiB 2006
  • Spesialistutdanning i endodonti fra 2015 (UiB)
  • Arbeider til daglig ved Haugesund Spesialisttannklinikk