09.04.2024 Den komorbide pasienten - ivaretakelse og kompromisser

Behandling av komorbide pasienter på tannklinikken krever tilpasninger og kompromisser. Kurset gir informasjon om forståelse av skrøpelighet, tips for ivaretakelse av multisyke pasienter, og håndtering når pasienten ikke tåler mye behandling.

15. april 2024

Sted: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, Torgveien 21A, 2.etasje, kurslokale Preikestolen
Tidspunkt: 09.04.2024 18:00-20:30
Målgruppe: Tannhelsepersonell
Foredragsholder: Lars Martin Berg

Å behandle eldre, skrøpelige pasienter kan by på utfordringer på tannklinikken. Mange pasienter trenger individuell tilpasning for å få en best mulig opplevelse på tannklinikken, men det er også noen mer universelle tilpasninger og momenter vi kan være oppmerksomme på i møtet med den skrøpelige og multisyke pasienten. I dette foredraget vil vi se på hva vi bør være særlig oppmerksomme på og tilrettelegge for i behandling av pasienter med nedsatt allmennhelse. Vi vil også se nærmere på hvilke ambisjonsnivå vi bør ta stilling til i behandling av multisyke og skrøpelige pasienter på tannklinikken og noen eksempler på løsninger for pasienter hvor «odontologisk optimalt behandlingsnivå» ikke er mulig å gjennomføre.

Foto: TkMidt

Lars Martin Berg
  • Spesialistutdanning i multidisiplinær odontologi, ph.d. i helsevitenskap, utdannet ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
  • Spesialtannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
  • Forskningskoordinator ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF
  • Førsteamanuensis II ved UiT Norges Arktiske Universitet