2.2.2023: DEN SINTE PASIENTEN - Lone Viste (Master i relasjonsbehandling) kl. 12.00-15.15

Foredraget handler om aggresjonsforståelse, forebygging og deeskalering, Hva med oss selv? Forståelse av aggresjon og vold som fenomen og mestringsstrategi, kan gi et bedre utgangspunkt for empati og gode holdninger. Videre gir det retning for både forebygging, deeskalering og håndtering.

09. februar 2023

Lone Viste

Master i relasjonsbehandling

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
Klinikk psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus

Foreleserinformasjon

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie; master i relasjonsbehandling; MAP konsulent (Møte med Aggresjonproblematikk) og MAP hovedinstruktør.

Lone Viste har arbeidet innenfor psykisk helsevern siden 1997: sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri og poliklinisk innen barne- og ungdomspsykiatri. Hun har vært TMA konsulent fra 2015-2019. (Terapeutisk mestring av Aggresjonsproblematikk).

Hun har nå sin hovedstilling som MAP-konsulent i Stab i Klinikk psykisk helsevern for voksne, Helse Stavanger. Hun har ansvar for undervisning, fagutvikling og veiledning innenfor aggresjonsforebygging og –håndtering for ansatte i klinikk psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom og TSB.

Dato: 02.02.2023 (torsdag)
Målgruppe: hele tannhelseteam
Kursavgift: gratis

Påmeldingslink: fulltegnet

Tid: kl. 12.00-15.15 (Vi begynner med lunsj kl. 12.00-12.30)
Sted: Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Rogaland, Torgveien 21b - 3. etasje, Svg
Kontakt: Inken.reichhelm@throg.no