19.10.2023 Arbeidskurs i maskinell endodonti

Arbeidskurs i WaveOne Gold holdt av Elisabeth Samuelsen. Kurset arrangeres i to bolker, med en gruppe som har oppstart 08:15, og en annen 12:00. Det vil være felles lunsj for gruppene mellom 11:30 og 12:00. Kurset arrangeres i kurslokalet til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, i Torgveien 21A, 2.etasje.

28. september 2023

Kursholder: Elisabeth Samuelsen

  • Spesialist i endodonti UiO 2006
  • Utdannet tannlege UiB 1989
  • 1991-2011: egen privatpraksis i Stavanger
  • 2012-nå: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland,
    Stavanger spesialisttannklinikk
  • 2016-2018: Instruktørtannlege for spesialsitkandidater i endodonti UIO
  • 2019-2020: Arbeidet som spesialist i edodonti i Storbritannia
  • November 2022-nå: egen privatpraksis i Stavanger

Elisabeth jobber med pasientbehandling, veiledning, kurs og opplæring