Sammenheng mellom oral helse og generell helse med Heming Oslen-Bergem 15.11.22022

Sammenhengene mellom oral helse og helse i resten av kroppen, - Hvilke sykdommer og medisiner må du ta hensyn til-både mye og litt. - Påvirkning av psykiske sykdommer på den oral helse - Orale tilstander med risiko for somatisk sykdom

26. september 2022

Foredragsholder: Heming Olsen-Bergrem, spesialist oralkirurgi og oralmedisin i 2005,

  • PhD om barneleddgikt og kjeveleddsartritt i 2015.
  • 1.amanuensis UIO. Har arbeidet privat, på universitet, sykehus og i Forsvaret.

Dato: 15.11.2022 (tirsdag)

Påmeldingslink: fulltegnet!

Tid: kl. 12.00-15.15

Sted: Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Rogaland, Torgveien 21b - 3. etasje, Svg

Kontakt: Inken.reichhelm@throg.no

Målgruppe: hele tanhelseteam