Helserett - etiske regler - når pasienten klager... 2.6.2022 kl.12.00-15.00

" Journalen vil alltid stå sentralt innenfor helseretten. Journalføring i tråd med god praksis er viktig for dokumentere at behandlingen har vært forsvarlig, at det er gitt god nok informasjon til pasienten og at pasientens rettigheter ellers er oppfylt. I tillegg står journalen i sentrum i de tilfeller det helsepersonell mottar klager fra pasient eller pårørende, samt i tilsynssaker og ved krav om erstatning. Hva skjer når pasienten klager? I foredraget vil det bli beskrevet hvordan tilsynsmyndighetene behandler saken din dersom du blir utsatt for tilsyn og i siste instans kan havne i retten. Sakens gang i NPE og Helseklages system vil også bli presentert. NTFs etiske regler vil bli gjennomgått, og i tillegg vil det bli en kort presentasjon av Sykehjelpsordningen som alle tannleger med norsk autorisasjon er medlem av."

18. mai 2022

Foredragsholder:

Aleidis Løken, advokat og tannlege

Sted: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, Torgveien 21 B, 4016 Stavanger

Dato: 2.6.2022, kl. 12.00 -15.00

Målgruppe: tannleger, tannpleier

Kursavgift: gratis

Påmelding: Meld deg på her!

Påmeldingsfrist: 30.5.2022

Vi begynner med en god lunsj kl. 12.00. Vennligst gi beskjed ved matallergier.

Kontakt: inken.reichhelm@throg.no