Tilrettelagt tannbehandling

17.11.2021, kl. 16.30-19.30

03. oktober 2021

Pasienter som har fått angstbehandling i tverrfaglig team er fortsatt sårbare for at angst og traumeraksjoner i forbindelse med tannbehandling. Kurset gir kunnskaper om hvordan tannhelsepersonell kan tilrettelegge for at pasientene skal mestre tannbehandling.

Målgruppe

Offentlig- og privatpraktiserende tannhelsepersonell

Kursmål

  • Sette tannhelsepersonellet i stand til å tilby tilrettelagt tannbehandling til pasienter som har gjennomgått angstredusernde behandling i TOO-prosjektet.
  • Tannhelsepersonellet får grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner TOO-pasientene og hvilke problemer de kan ha ved tannbehandling.
  • Kurset gir en kort innføring i viktige prinsipper i klinisk kommunikasjon.

Sted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, Torgveien 21 B, 4016 Stavanger

Tid

17.11.2021, kl. 16.30-19.30

Program

  • 16.30-16.45 Velkommen, og kort om TOO-prosjektet
  • 16.45-17.20 Hva kjennetegner TOO-pasientene?
  • 17.20-17.30 Pause
  • 17.30-18.20 Hvordan tilrettelegge tannbehandling for TOO-pasientene?
  • 18.20-18.30 Pause
  • 18.30-19.15 Klinisk kommunikasjon
  • 19.15-19.30 Oppsummering

Videre oppfølging

Psykolog i TOO-prosjektet Margrethe Vika tilbyr kostnadsfri telefonkonsultasjon og/eller konsultasjon i din klinikk ved behov.

Kostnad

Kurset er gratis. Lett bevertning.

Påmelding og/eller spørsmål

Margrethe Vika, e-post