Dekontaminering av gjenbruksutstyr i tannhelsetjenesten. AVLYST

Fredag 13. mars 2020 kl. 9-15

02. juli 2020

Foreleser: Eivind Espeland, Line Nateland og Monica Holm, avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF
Tema: Dekontaminering av gjenbruksutstyr i tannhelsetjenesten. Se program.
Påmelding: Avlyst pga utbrudd av Covid-19. Ny dato vil bli oppsatt senere.