Tannlegeskrekk/angst for tannbehandling

De færreste liker å gå til tannlegen, og mange har varierende grad av angst for tannbehandling. Ca 5-10 % har tannlegeskrekk (odontofobi).

Hva er tannlegeskrekk?

To damer som snakker sammen hvor den ene skriver notater og den andre sitter med hånden mot hodetDe færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig, men de fleste klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten større problemer. For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) stiller det seg annerledes. Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkningen i Norge ikke går regelmessig til tannlege på grunn av angst for tannbehandling.

I de mest alvorlige tilfellene, medfører tannlegeskrekk at man helt unngår tannbehandling. Dette betyr at selv om man har tenner som knekker, kraftige smerter eller infeksjoner i munnen, vil man ikke oppsøke tannlege for å få hjelp. Det sier seg selv at livskvaliteten til denne pasientgruppen påvirkes i sterk grad av tannlegeskrekken.

Andre er redde for tannbehandling, men i mindre grad. De klarer derfor å gjennomføre behandling, men den psykiske påkjenningen oppleves som stor. De kan også være avhengige av å ha med følge under tannlegebesøket.

Hva man er redd for hos tannlegen kan variere. Ofte er angsten knyttet opp mot boring, sprøyter eller lyden av instrumentene. Generelt er man ofte redd for å bli utsatt for smerte i en situasjon hvor man opplever liten grad av kontroll.

Hva kommer tannlegeskrekk av?

Den vanligste årsaken for utvikling av angst for tannbehandling eller tannlegeskrekk er tidligere negative erfaringer hos tannlegen. Slike erfaringer har som regel to ting til felles: smerte og en følelse av manglende kontroll i situasjonen. Negative opplevelser hos tannlegen kan være svært vanskelige å bearbeide.

Mange som lider av angst for tannbehandling eller tannlegeskrekk har aldri selv opplevd noe negativt hos tannlegen, men har fått «skrekkhistorier» fra slekt og venner. Dette er viktig å tenke på når man snakker med sine barn om tannlegen og tannbehandling.

For andre igjen, er tannlegeskrekken en del av en generell angstlidelse.

Hva kan gjøres?

Tannlegeskrekk kan behandles, men man må belage seg på å være tålmodig. Første trinn er i det hele tatt å bestille time og møte opp hos tannlegen. Familie eller en nær venn kan ofte gi den nødvendige støtten og oppmuntringen som kreves for å møte til tannlegebesøkene. Det er viktig å opplyse tannlegen om tannlegeskrekken slik at dette kan tas hensyn til før behandlingen starter.

En gradvis tilvenning til behandling der pasienten opplever kontroll i situasjonen, kan være en effektiv metode for å behandle tannlegeskrekken. Behandlingen deles opp i mindre deler, der hvert trinn skal beherskes før man går videre til neste. På denne måten vil pasienten oppleve kontroll og mestring og etter hvert bli i stand til å gjennomføre vanlig tannbehandling.

For noen kan det også være aktuelt at behandlingen utføres med beroligende medisiner og enkelte tannleger tilbyr lystgass. Tannlegen vil også sørge for å gjøre selve behandlingen så smertefri som mulig.

Hver helseregion har opprettet spesialiserte team som behandler pasienter med odontofobi. Teamene består av psykolog, tannlege, tannhelsesekretær og evt. tannpleier. Behandlingsmålet for teamene er å behandle pasientenes angst i tannbehandlingssituasjonen slik at de blir i stand til å mestre tannbehandling hos egen tannlege etterpå. Tannhelse Rogaland har 4 slike Odontofobiteam lokalisert i Haugesund, Stavanger, Sandnes og Nærbø. Les mer om Odontofobiteamene i Rogaland. Se også nasjonal informasjonsside: www.tooinfo.no.