Odontofobi (tannlegeskrekk)

Tannhelse Rogaland har tverrfaglige behandlerteam tre steder i fylket. Disse teamene skal gi et tilbud til de som trenger hjelp til å mestre vanlig tannbehandling. Hjelpen er kostnadsfri.

Dette er et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi.

Det er behandling av tannhelserelaterte angstlidelser som er hovedoppgaven, og ikke selve tannbehandlingen. I noen tilfeller vil enkle tannbehandlingsprosedyrer inngå i den kognitive adferdsterapien og noe akuttbehandling kan være aktuelt. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet og forkortes TOO (tortur, overgrep og odontofobi).

Tverrfaglige behandlerteam diagnostiserer og behandler angst knyttet til tannbehandling. Vi benytter kognitiv adferdsterapi med eksponering for å hjelpe pasienter med odontofobi og pasienter som på grunn av tortur eller overgrep har problemer med å motta tannbehandling. Målet for behandlingen er at pasientene skal kunne mestre tannbehandling hos ordinær tannlege. Metoden vår er evidensbasert og har vært brukt ved Senter for odontofobi i Bergen i snart 20 år.

Hovedmålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er mest redd for eller har problemer med.

Hos oss vil du først få samtale med psykolog og senere flere behandlingsseanser med tannlege, tannhelsesekretær, tannpleier og/eller psykolog for å redusere angsten for tannbehandling.

Se også den nasjonale nettsiden: www.tooinfo.no her finner du blant annet nyttige filmer som kan benyttes i det angstreduserende arbeidet.