Styret og styremøter

Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 4 personer oppnevnt av fylkestinget, og 1 representant valgt av og blant de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nett. Det gjøres oppmerksom på at deler av møtene og enkelte saker kan være unntatt offentligheten.

Møteinnkalling og protokoller politiske møter

Oversikt møter i Rogaland fylkeskommune

Styret i Tannhelse Rogaland

Per Kåre Foss, styreleder
Erlend Jordal, nestleder
Astri Furumo, styremedlem
Arne Bergsvåg, styremedlem
Christiane Howlid Dale, styremedlem, ansattes representant, e-post

Varamedlemmer

Svein Abrahamsen
Gunn Dalen Håland
Inghild Vanglo
Kari Vestbø
Maren Helen Iversen (vara ansattes representant), e-post


Møteplan 2024

  • 6. februar
  • 21. mars
  • 6. mai
  • 26. august
  • 13. november
  • 17. desember

Se også: