Styret og styremøter

Fra januar 2004 har tannhelsetjenesten vært organisert som et fylkeskommunalt foretak. I styret sitter 3 politikere oppnevnt av fylkestinget, og 2 representanter valgt av og blant de ansatte. Styremøtene i Tannhelse Rogaland er åpne for publikum. Møteinnkalling og protokoll legges ut på nettsiden, og er ellers tilgjengelig hos fylkestannlegen.

Møteinnkalling og protokoller politiske møter

Oversikt møter i Rogaland fylkeskommune før 1. mai 2019
Oversikt møter i Rogaland fylkeskommune etter 1. mai 2019

Styret i Tannhelse Rogaland

Styremedlem
Tore Nordtun (styreleder), e-post
Trude Marit Risnes (nestleder), e-post
Espen Enoksen, e-post
Christiane Howlid Dale (ansattes representant), e-post
Marit Charlotte Angelvik (ansattes representant), e-post

Varamedlem
Andreas Bjelland Eriksen, e-post
Gunn Sjurseike Dale, e-post
Åse Odland, e-post
Esther Boenheim (ansattes representant), e-post
Wenche Dyngen Kvamen (ansattes representant), e-post


Møteplan 2019


Se også: