Informasjon etter behandling

Forholdsregler etter tanntrekking eller kirurgisk fjerning av en tann.

Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av visdomstann skal du:

 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20-30 minutter.
 • la såret være mest mulig i ro. Ikke kjenne borti med tungen.
 • ta første smertestillende tablett innen 30-45 minutter. Svelges med vann.
 • vente 2 timer med å spise. Tygg maten på motsatt side de første dagene.
 • vente 6-12 timer med å røyke.
 • unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
 • unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.
 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. Corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Skyll ut tannkremrester før du bruker corsodyl.

Smertestillende tabletter

Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Det er anbefalt at du tar smertestillende tabletter på følgende måte:

 • Illustrasjon av førstehjelpskoffertSvake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg tas etter ca. 30-45 minutter. Gjenta ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår).
 • Moderate smerter: 1 tabl. ibux 600 mg. + 2 tabl. paracet 500 mg tas samtidig etter ca. 30-45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4-5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår).
 • Sterke smerter: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30-45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom. (Merk: unngå bilkjøring ved bruk av Paralgin forte / Pinex forte).

Eventuelt

 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke hvis ikke annet er avtalt.

NB! Dersom smertene øker etter 1-2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.