Trinnvis ekskavering

Trinnvis ekskavering og midlertidig fylling benyttes oftes hvis hullet er svært dypt.

Trinnvis ekskavering/midlertidig fylling

Dersom et kariesangrep er svært dypt (fig. I), er det fare for gjennomslag til nerven (pulpa) når hullet renses. For å prøve å unngå dette, kan man forsøke trinnvis ekskavering. Man vil da i første omgang rense hullet nesten rent og tette det med en midlertidig fylling (fig. II).

Den midlertidige fyllingen legger til rette for at nerven kan “trekke seg sammen” (fig. III). På denne måten dannes en tykkere vegg mellom nerven og det gjenstående kariesangrepet. Senere fjerner man den midlertidige fyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling (fig. IV). Det er vanlig å vente 3-12 måneder før den permanente fyllingen legges.

Fig 1: Et svært dypt kariesangrep gir fare for gjennomslag til nerven (pulpa) når hullet renses Fig 2: Trinnvis ekskavering Fig 3: Den midlertidige fyllingen legger til rette for at nerven kan “trekke seg sammen” Fig 4: Man fjerner den midlertidige fyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling

Målet med behandlingen

Målet med en trinnvis ekskavering er å unngå at nerven blir infisert av bakterier og på denne måten forhindre at tannen må rotfylles. Selv om behandlingen i første omgang er vellykket, kan det likevel ikke utelukkes at tannen må rotfylles på sikt.

Viktig!

  • Illustrasjon av tannbørste

    Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man i starten lar fyllingen være i ro og venter ca. 1 time før man spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Rengjør tannen som normalt, men vær forsiktig med tanntråd og tannstikker.