Informasjon før behandling

Informasjon før tanntrekking eller kirurgisk fjerning av en tann.

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder, kan tannlegen vurdere om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse. Dersom tannen må opereres ut, vil man brette tannkjøttet til side, fjerne nødvendig kjeveben og dele tannen opp etter behov. Behandlingen avsluttes ved at såret renses og det settes et nødvendig antall sting.

Etter inngrepet

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), vil det bli noe smerter i området. Du vil få smertestillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg hvis behov.

Det er anbefalt å ta det med ro de første dagene etter at tannen er fjernet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening o.l. i denne perioden.

Det kan også forekomme hevelse og gapevansker i noen døgn etter inngrepet.

Komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep medfører en liten risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike komplikasjoner er forlenget blødningstid eller smertefull etterbetennelse i kjevebenet.

Ved fjerning av visdomstann i underkjeven kan nummenhet i halve tungen og leppen oppstå. Dette skjer svært sjelden (i mindre enn 1 % av operasjonene) og går vanligvis over av seg selv.

I overkjeven kan man en sjelden gang oppleve at fjerning av tannen medfører en liten åpning inn til bihulen. Du vil i så tilfelle bli informert om dette og nødvendig behandling blir utført.

Generell helse

Vi ønsker å gjøre inngrepet så trygt som mulig. Det er derfor viktig at vi har oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om:

  • medisiner Illustrasjon av førstehjelpskoffert
  • sykdommer
  • allergier
  • unormal blødningstendens
  • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
  • graviditet
  • angst for tannbehandling