Folkehelse

Tannhelse Rogaland ønsker med sitt folkehelsearbeid å iverksette utadrettede tiltak for å fremme tannhelsen, noe som vil gi positive resultater på folkehelsen. Tannhelse Rogaland skal spre opplysning og øke interessen for hva som kan gjøres for å fremme god tannhelse. Vi skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Vi ønsker et tett samarbeid med helsestasjoner, barnehager, skoler, institusjoner, lag, foreninger og andre.

14. juni 2022

Tannhelse Rogaland har lang erfaring innen folkehelsearbeid

  • Tannhelse Rogaland ønsker å ha et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor målet er å sette befolkningen i stand til å bevare tennene hele livet.
  • Tannhelse Rogaland arbeider for å sikre at folkehelsearbeidet rettes mot utfordringer ved blant annet å bruke tannhelsestatistikk og kommunenes folkehelseprofiler.
  • Tannhelse Rogaland samarbeider med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere, skoler og frivillige organisasjoner.
  • Tannhelse Rogaland har en overordnet samarbeidsavtale med de fleste av kommunene i Rogaland. Det er også utarbeidet avtaler på virksomhetsnivå i helse- og omsorgstjenesten og barnevernstjenesten.

Noen av våre folkehelsetiltak/intervensjoner

Helsestasjoner
Vi har årlige samarbeidsmøter med helsesykepleiere i alle kommuner.

Barnehager
Ved forespørsel kan vi stille med undervisning i barnehage eller på foreldremøte i barnehager.

Barneskoler
Tannhelse Rogaland har folkehelsetiltak rettet mot 6. klasse.
Tema: Tannhelse, kosthold og ernæring.

Ungdomsskoler
Vi har folkehelsetiltak rettet mot 9. klasse. Tema: tannhelse, kosthold, ernæring, snus og tobakk.

Tannhelse for utviklingshemmede, eldre- og langtidssyke
Tannhelse Rogaland tilbyr opplæring for helsepersonell.

Tiltak rettet mot rusmiddelavhengige
Nærmere informasjon kommer.

Tannhelse for minoritetsspråklige
Tannhelse Rogaland tilbyr tillrettelagt undervisning for både barn og voksne ved læringssentre, asylmottak og lignende.

Tannhelse Rogaland og partnerskap i folkehelse

Rogaland fylkeskommune
Det arbeides kontinuerlig med at tannhelse er et tydelig område innen det øvrige folkehelsearbeidet i fylkeskommunen.

Kommunene
Vi arbeider for at Tannhelse Rogaland blir en naturlig samarbeidspartner i alle kommunenes folkehelsenettverk.

Mer informasjon?

For mer informasjon, kontakt en av folkehelsekoordinatorene.