Tannhelse Rogaland - en partner i folkehelse

Den offentlige tannhelsetjenesten skal spre opplysning og øke interessen for hva som kan gjøres for å fremme tannhelsen. Den skal også organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Tannhelse Rogaland ønsker et tett samarbeid med helsestasjoner, barnehager, skoler, institusjoner, lag, foreninger og andre for å fremme tannhelsen i befolkningen.

08. oktober 2021

Tannhelse Rogaland har lang erfaring i oversiktsarbeid og folkehelsearbeid

  • Tannhelse Rogaland arbeider for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor målet er å sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet.
  • Statens helsetilsyn har siden begynnelsen av 1970-tallet stått for innhentingen av data om tannhelsetjenesten.
  • Vi samarbeider med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere, skoler og frivillige organisasjoner.

Noen av våre folkehelsetiltak/intervensjoner

Helsestasjoner
Vi har årlige samarbeidsmøter med helsesykepleiere i alle kommuner.

Barnehager
Ved forespørsel kan vi stille med undervisning i barnehage eller på foreldremøte i barnehager.

Barneskoler
Tannhelse Rogaland har folkehelsetiltak rettet mot 6. klasse.
Tema: Tannhelse, kosthold og ernæring.

Ungdomsskoler
Vi har folkehelsetiltak rettet mot 9. klasse. Tema: tannhelse, kosthold, ernæring, snus og tobakk.

Tannhelse for utviklingshemmede, eldre- og langtidssyke
Tannhelse Rogaland tilbyr opplæring for helsepersonell.

Tiltak rettet mot rusmiddelavhengige
Tannpleiere har regelmessig oppmøte på Funkishuset i Sandnes og på helsestasjon for rusmisbrukere på Karmøy. Tannpleier underviser i tannhelse, gir veiledning i kosthold/ernæring, og deler ut tannpleieprodukter.

Tannhelse for minoritetsspråklige
Tannhelse Rogaland tilbyr tillrettelagt undervisning for både barn og voksne ved læringssentre, asylmottak og lignende.

Tannhelse Rogaland og partnerskap i folkehelse

Rogaland fylkeskommune
Det arbeides kontinuerlig med at tannhelse er et tydelig område innen det øvrige folkehelsearbeidet i fylkeskommunen.

Kommunene
Vi arbeider for at Tannhelse Rogaland blir en naturlig samarbeidspartner i alle kommunenes folkehelsenettverk.

Mer informasjon?

For mer informasjon, kontakt en av folkehelsekoordinatorene.