Akuttbehandling av asylsøkere

Til asylsøkere som innkvarteres i midlertidige akuttmottak prioriteres tilbud om akutthjelp. Det innebærer behandling av smerter og infeksjoner.

Tilbud om akutthjelp prioriteres de første fire ukene etter ankomst til landet. Det innebærer behandling av smerter og infeksjoner. I løpet av de første 6 månedene skal det gis akutt hjelp og foreløpig undersøkelse, og tilbud om primær- og sekundærforebyggende tjenester.

Behandling

Personer i statlige akuttmottak som er over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov. Tannbehandlingen kan skje enten i den offentlige tannhelsetjenesten eller i privat praksis.

Behandlingen skjer mot betaling etter den taksten som gjelder i vedkommende praksis, enten fylkeskommunal takst eller pris fastsatt i den aktuelle privatpraksisen.

Betaling

Betaling for utført behandling på voksne i akuttmottak (transittmottak) er det UDI som har ansvar for. Faktura sendes UDI og skal inneholde opplysninger om asylmottakets navn og adresse, pasientens navn og om mulig pasientens fødselsdato. UDI ønsker samlefakturaer.

Faktura for utført behandling på voksne pasienter sendes til:

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Mer informasjon