Takster 2021

Tannhelse Rogaland setter takstene etter vedtak i styret. Takstene er oppdatert pr. 1. mars 2021.

Alle tannklinikkene har prislister som kan tas med. Ta kontakt med tannhelsepersonellet på tannklinikkene for ytterligere informasjon.

Last ned:

Informasjon om takstene

Takstene er som hovedregel inkludert teknikerutgifter.

Ved bruk av timetakst er minstetakst 10 minutter. Videre behandling betales pr påbegynte 5 minutt.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 % av takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (pr 23.12.2020).

Ved behandling som Tannhelse Rogaland ikke har eget takstnummer på, benyttes Helse- og omsorgsdepartementets honorartakst.

Dersom behandlingen blir dyrere enn 5 000 kr, får du skriftlig kostnadsoverslag. Hvis behandlingen blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslaget muntlig. Du får alltid spesifisert kvittering/faktura.

All tannbehandling skal betales med kort eller kontant. Faktura gis kun etter avtale. Fakturagebyr 60 kr. Betalingsfrist 14 dager. Blir ikke fakturaen betalt innen forfallsdato, sendes kravet til Lindorff for videre oppfølging. Tannhelse Rogaland purrer ikke på utestående krav selv.

Du må betale 640 om du ikke møter eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid. Andre regler gjelder ved timeavtale hos spesialist.

På Tannlegevakten og ved akutt uttrykning utenom arbeidstid, økes honoraret med 75 %.

Enkelte behandlinger er fra 1.1.2021 momspliktige. Dette gjelder behandling som ikke er medisinsk indisert. Dette vil f.eks. kunne være bleking, og fyllinger, fasetter eller kroner som utføres på estetisk og ikke medisinsk grunnlag. I disse tilfellene vil prisen øke med 25 %.

Nyttige lenker