Klage

Tannhelse Rogaland har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

Overordnet prinsipp er at alle klager skal søkes løst på lavest mulig nivå.

Hvor skal klagen rettes?

 1. Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken.
 2. Er det vanskelig å løse saken på den måten, kan du klage til distriktsleder i det distriktet du sogner til. Bruk skjema for å klage på tannhelsetjenester i Tannhelse Rogaland FKF,  eller du kan utforme en klage selv. Klagen sendes Tannhelse Rogaland FKF, Postboks 130 sentrum,
  4001 Stavanger, og vil bli videreformidlet til distriktsleder. Fristen for å klage er tre uker. Du vil bli informert om videre klageadgang dersom du ikke får medhold i klagen.
  Last ned skjema: Klage på tannhelsetjenesten (pdf)
 3. Hvis du ikke er fornøyd med distriktslederens behandling av saken, kan du klage videre til fylkestannhelsesjefen eller direkte til statsforvalteren. Frist for å klage videre er fire uker.
 4. Klage til statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde en beskrivelse av hva du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.
 5. Dersom saken gjelder erstatning, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).
  Se: Nettsiden til Norsk pasientskadeerstatning
 6. Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet
  Se: Nettsiden til Pasient- og brukerombudet

Har du vært hos privat tannhelsetjeneste?

Klageordningen beskrevet over gjelder kun dersom du har vært hos Tannhelse Rogaland FKF.

Ønsker du å klage på private tannhelsetjenester må du ta kontakt med statsforvalteren. Se: Statsforvalteren i Rogaland

Dersom den private tannlegen er medlem av Den norske tannlegeforening kan du klage til lokal klagenemd. Se: nettsiden til Den norske tannlegeforening