Timeavtale

Innkallingskort sendes nå fortrinnsvis på SMS. Innkallingskort kan sendes på papir om ønskelig, men tannklinikken må i så fall få beskjed. Husk også å gi beskjed til tannklinikken om du endrer adresse eller telefonnummer.

Dersom tildelt timeavtale ikke skulle passe, vennligst kontakt tannklinikken snarest.

Ta med oppdatert medisinliste til timeavtalen.

Helse- og samtykkeskjema

For å kunne gi deg som pasient forsvarlig og best mulig behandling, må vi ta hensyn til din generelle helsetilstand. Vi må derfor ha opplysninger om din helse. Noen ganger ønsker vi å bruke røntgenbilder, fotografier eller film til bruk i forskning eller undervisning. I disse tilfellene blir du bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring.

Last ned: Helse- og samtykkeskjema

For betalende pasienter

Betaling helst med kort (ikke kredittkort).
Faktura kun etter forhåndsavtale. Fakturagebyr 60 kr.
Ved uteblivelse uten varsel eller når timeavtale avbestilles senere enn 24 timer på forhånd, kreves betalt 80 % av lavt timehonorar.

Utenfor Norden?

Har du mottatt tannbehandling, arbeidet på eller vært innlagt på helseinstitusjon utenfor Norden det siste året? I såfall må du av smittevernshensyn ta prøver hos fastlegen din før du kommer til tannklinikken for å utelukke smitte av motstandsdyktige bakterier, MRSA.

Mer informasjon

Se takster og kontaktinformasjon til tannklinikkene.