Bofellesskap: Psykisk utviklingshemmede

Informasjon til ansatte i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Samarbeidsavtale

Vi har samarbeidsavtaler med bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Formålet med samarbeidsavtalen er å utvikle et godt og effektivt samarbeid mellom Tannhelse Rogaland og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, og medvirke til at tannhelse blir en del av helsetilbudet brukeren har krav på og opplever som tilfredsstillende.

Rettigheter

Personer med psykisk utviklingshemming har rett til gratis tannbehandling i den offentlege tannhelsetjenesten. Det er et krav om utfylt attest med bekreftelse av diagnose.

Kontakt med offentlig tannklinikk

Det finnes noen forhold eller tilstander i munnen som kan gi grunn til besøk på offentlig tannklinikk. Som helsepersonell er det viktig å følge opp at brukerne/pasientene får gode helhetlige helsetjenester. Denne innebærer også tannhelsetjenester. Ta kontakt dersom:

  • Det er et ønske om å få undersøkt tennene
  • En tror det kan være hull i tennene
  • Det er problem med renhold av tennene
  • Det blør fra tannkjøttet for eksempel ved tannpuss
  • Det er andre problemer knyttet til munn- og tannhelse

Ved besøk hos tannhelsetjenesten vil tannhelsepersonell i samråd med pasienten/brukeren, ansatte i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og pårørende avgjøre hvilken behandling som behøves.

Oversikt over offentlige tannklinikker i Rogaland