Om oss

Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunalt foretak som ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Foretaket driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Hovedoppgave og målsetning er å gi rett hjelp til rett tid og sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet.

Tannhelse Rogaland er den tjenesten i fylkeskommunen, bortsett fra offentlige kommunikasjon, som har størst kontakt med befolkningen. I 2018 var i underkant av 175000 rogalendinger under tilsyn av Tannhelse Rogaland.

Tannhelse Rogaland har 34 tannklinikker, hvorav ett kompetansesenter med to spesialisttannklinikker og en forskningsavdeling. Fylket er delt inn i 4 tannhelsedistrikter som ledes av distriktsledere. Det er til sammen over 320 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Daglig leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften. Det tannhelsefaglige ansvaret ligger hos leder av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland.