Pasientinformasjon

Info blant annet om hvem som har rett til gratis tannbehandling, dekning av reiseutgifter, tannlegeskrekk og informasjonssikkerhet.

08. juni 2018

Hvem har rett til gratis tannbehandling?

Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Hvem kan få dekket reiseutgifter?

Tannhelse Rogaland dekker reiseutgifter for prioritert klientell etter søknad.

Hvem kan få støtte fra folketrygden til tannbehandling?

I de fleste tilfeller må alle over 20 år betale tannlegeutgiftene sine selv i Norge. Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer eller tilstander, kan det imidlertid ytes støtte/trygd/stønad fra folketrygden. Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte. Les mer på www.helsenorge.no

Tannlegeskrekk?

Odontofobiteamet TOO ønsker å gi et tilbud til de som trenger hjelp for å kunne mestre vanlig tannbehandling. Teamet skal på oppdrag av Helsedirektoratet være et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (alvorlig, sterk tannlegeskrekk). I Rogaland er det opprettet tre team i Haugesund, Stavanger og Sandnes. Odontofobiteamene TOO har angstbehandling som sin hovedoppgave og ikke selve tannbehandlingen. Teamet består av tannlege, tannhelsesekretær og psykolog og tar imot både barn (fra 10 år) og voksne. Les mer om odontofobiteamene.

Helse- og samtykkeskjema

For å kunne gi deg som pasient forsvarlig og best mulig behandling, må vi ta hensyn til din generelle helsetilstand. Vi må derfor ha opplysninger om din helse. Noen ganger ønsker vi å bruke røntgenbilder, fotografier eller film til bruk i forskning eller undervisning. I disse tilfellene blir du bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring.

Helse- og samtykkeskjema

Takster

Takster i Tannhelse Rogaland

Informasjonsskriv

Odontofobiteamet TOO har laget et informasjonskriv til hjelp når barn skal til tannbehandling for første gang. Dette fins foreløpig på norsk, engelsk, polsk og litauisk.

Infoskriv: Til deg som har barn som skal til behandling hos tannlegen

To parents who have their children scheduled for a treatment at the dental office (english version)

Informacja dla rodziców udajacych sie na wizyte do stomatologa ze swoimi dziecmi (polsk versjon)

Patarimai ,kurie palengvins Jusu vaikucio apsilankyma pas odontologa (litauisk versjon)

Informasjonsskrivet kommer på flere språk etter hvert.

Tannhelsetjenesten og personvern - pr okt 2016
Skjema for Utlevering av pasientjournal oppdatert mai 2017

Fremmedspråklig materiell

Norsk Tannvern har utviklet tannhelserelatert materiell på 31 språk. Se Norsk tannverns nettsider over fremmedspråklig materiell i form av brosjyrer og filmer oversatt til mange språk.