Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli.

 Hånd med sigarett og mye røyk

Røyking kan føre til alvorlige sykdommer som lungekreft, kreft i munnhulen, kols og hjerte- og karsykdommer. I tillegg har man en rekker mindre alvorlige helseplager som også kan relateres til røyking. I den sammenheng kan man nevne nedsatt fruktbarhet, redusert lukt- og smaksopplevelse samt nedsatt lungekapasitet og dårlig ånde. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død, som kan forebygges.

Tennene kan også påvirkes av røyking. Det mest synlige er ofte misfarginger som setter seg på tennene og i fyllingskanter og gir et skjemmende smil. Videre er ca. 10 prosent av den voksne befolkning i Norge disponert for å utvikle alvorlig periodontitt. Dette er en betennelsestilstand som får kjevebenet rundt tennene til å brytes ned, slik at tennene løsner. Hos de som røyker vil utviklingen av periodontitt gå raskere og tilstanden vil være vanskeligere å behandle enn hos ikke-røykere. Videre påvirker nikotin blodgjennomstrømningen i tannkjøttet som øker risikoen for infeksjoner.

Se grafikk på hva som skjer i kroppen når du kutter røyken på roykesluttgevinster.no.

Slutte å røyke

 Hender som knekker en sigarett i to

Det finnes mange gode grunner for å slutte å røyke. Mange opplever likevel at det er svært vanskelig å få det til. Noe av det viktigste for å lykkes, er å være godt motivert. Man må derfor huske på at røykeslutt raskt gir redusert risiko for sykdomsutvikling.

Mange som slutter å røyke, klarer dette på egen hånd. Oftest må man gjøre flere forsøk, men sannsynligheten for å lykkes øker for hver gang. Det gjelder derfor ikke å gi opp.

Andre vil imidlertid trenge hjelp og støtte for å få det til. Hovedprinsippene vil i disse tilfellene være veiledning kombinert med medikamentell behandling.

Snakk med fastlege, apotek og tannhelsepersonell som vil kunne gi gode råd og veiledning ved røykeslutt. Nikotinlegemidler som nikotinplaster, nikotintyggegummi eller reseptbelagte medikamenter kan brukes for best mulig effekt. Slike medikamenter demper abstinensplager, slik at overgangen til en røykfri tilværelse går lettere.

Frisklivssentralen kan hjelpe med røykeslutt, gjennom individuell veiledning og kurs. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Kontakt frisklivssentralen i kommunen din dersom du ønsker å få hjelp til røykeslutt. Oversikt over hvilke kommuner i Rogaland som har frisklivssentral finner du på Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har utviklet en app, Slutta, som kan være et godt hjelpemiddel for å slutte med røyk. Denne appen gir deg daglige motivasjonsmeldinger, råd og tips, beregninger relatert til hvor mye du sparer, oppdateringer på antall dager uten røyk, oversikt over giftstoffer i røyk og fakta om konsekvenser av tobakksbruk. Mer informasjon om og tilgang til Slutta-appen finner du på Helsedirektoratet.

Råd ved røykeslutt

  • Planlegg røykeslutten. Finn motivasjonen for å slutte og bestem en sluttdato.
  • Trapp ned på røyken først. Dette kan gjøre overgangen til røykeslutt lettere.
  • Når du slutter – slutt helt! Det er også viktig å ha en plan for hva du skal foreta deg når røyksuget kommer.
  • Skriv ned dine grunner for røykeslutt, og les dem de dagene du ikke er like motivert.
  • Bruk hjelpemidler som minsker abstinensene (f.eks. nikotinplaster). Dette øker sannsynligheten for å lykkes.
  • Tenk gjennom mulige fristelser som kan forekomme. Planlegg på forhånd at du takker nei til tilbud om røyk, eller at du kan drikke et glass vann hvis du får røyksug.
  • Oppsøk hjelp dersom du ikke klarer å slutte på egen hånd. Både røykesluttveiledning og kurs på frisklivssentralen i din kommune og Slutta-appen kan være til stor hjelp. Slutta er også tilgjengelig på Facebook, der andre som har røykeslutt deler erfaringer og tips.
  • Noen vil oppleve vektøkning etter røykeslutt. Pass derfor på kostholdet og forsøk å være mer fysisk aktiv i denne perioden. Drikk vann som tørstedrikk oftere enn vanlig.

For mer informasjon om røykeslutt se Helsenorge.