Program

Årets Samfunnsodontologisk forum har som mål å inspirere til arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet og forbedring i tannhelsetjenesten. Det er viktigere enn noen gang å samle viktige aktører på det nasjonale tannhelsefeltet med bakgrunn i alle endringer som er signalisert innenfor denne delen av helsetjenesten.

Mandag 12.06.2023

18.10 Bussavgang fra Radisson Atlantic Hotel, Stavanger
18.30 Dørene åpnes på Solastranden Gård
19.00-22.00 Sosialt samvær på Solastranden Gård.
Når Ryfylkekokken Frode Selvaag og Tor Øyvind Skeiseid inviterer til måltid, blir det lokal mat fra Ryfylke og Rogaland. Det blir morsomt, muntert, lærerikt, mettende og involverende! (Vi skal være innendørs).
22.30 Bussavgang fra Solastranden Gård tilbake til hotellet

Tirsdag 13.06.2023

08.30-09.30 Registrering
09.30-09.45 Velkommen
09.45-10.45 "Fremragende ledelse"
Trude Marit Risnes, partner og daglig leder i BlueLeap AS og Vekstpartner AS
10.45-11.05 Pause
11.05-11.50 Psykologisk trygghet – en forutsetning for kvalitet og pasientsikkerhet
Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog, prosjektleder, Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet
11.50-12.30 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten
Eli Karin Fosse, direktør helse og velferd, Stavanger kommune
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.15 Tør å være tydelig
Geir Aker, Fenriken
14.15-14.45 Tannhelse Rogalands erfaringer med kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
Elin Fagerheim Bjerke, kvalitetsleder og Åsta Wathne Aasmyr, kvalitetsrådgiver
14.45-15.05 Pause
15.05-15.20 Et kvalitetsprosjekt fra klinikken
Ingrid Gramstad Skeie, tannlege og spesialist i kjeveortopedi, Tannhelse Rogaland, Tannhelsetjenstens kompetansesenter Rogaland.
15.20-16.35 Andres erfaringer: Hjernekrøll eller Food For Thought
Elisabeth Huseby, regional leder Forbedring og Pasientsikkerhet, Helse Vest
16.35-16.45 Avslutning og praktisk informasjon
19.00-22.30 Aperitiffen serveres fra kl 19.00. Dørene åpner 19.15 og middagsprogrammet begynner 19.30 presis.

Onsdag 14.06.2023

09.00-09.30 Hendelsesanalyse i tannhelsetjenesten?
Tannhelse Rogaland: Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef og Elin Fagerheim Bjerke, kvalitetsleder.
09.30-10.15 Hvordan kan vi lære mer etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten?
Synnøve Serigstad, Leder for relasjon og læring, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
10.15-10.45 Pause med utsjekk
10.45-11.45 Helhetlig helsetilbud med flere brukere og færre ansatte
Gunnar Bovim, styreleder Oslo Universitetssykehus, Innovasjon Norge mm. Leder av Helsepersonellkommisjonen
11.45-12.00 Informasjon  fra Pasient- og brukerombudet
Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende Pasient- og brukerombud
12.00-12.15 Pause
12.15-12.50 Debatt: Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten
Representant fra fylkestannlegene, fagforeningene, Helse Vest og UKOM.
12.50-13.00 Oppsummering
13.00-14.00 Lunsj
14.00- Vel hjem