Åpen høring i Stortinget om endringer i kommunestrukturen og oppgaver til nye regioner

04. mai 2017