Stortingets spørretime - om tannhelsetjenesten

06. november 2015