Tannhelsefeltet styrkes ytterligere i nytt forslag til statsbudsjett

08. november 2013