Innvandrere har dårligere tannhelse

01. mars 2012