Aldring og helse: Er tennene en del av kroppen?

26. oktober 2018