Behandling av odontofobipasienter med post-traumatiske plager

14. september 2017