Oppgaveoverføringene bidrar lite

04. oktober 2016