Zendiumpris til prosjekt for utsatte barn

15. august 2013