Tk Vest avdeling Rogaland: Står støtt på fire bein

19. november 2012