Tannbleking skal utføres av tannlege

28. september 2011

v