Barneombudet hilser!

I forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsavtale mellom barnevern og tannhelsetjenesten, hilser Barneombud Hjermann tannhelsepersonellet!

20. mai 2011

b