Helsepersonell får rett til å bruke tvang

11. desember 2006