Fylkene får ikke i pose og sekk

09. november 2006