Hver 3. offentlige tannlege er utenlandsk

26. januar 2006