Ta vare på smilet!

01. juni 2013

Tannhelseråd gjennom ulike livsfaser

Vi lever i en tid der overfloden av mat og drikke er så overveldende at vi kan bli syke av det. Livsstilssykdommene er vår tids ris bak speilet, forårsaket av dårlig kosthold og skrantende helse. I dag vet vi at det er sammenheng mellom dårlig tannhelse og andre helseproblemer. På denne siden får du opplysninger om hva du selv kan gjøre for å ta vare på egen tannhelse.

BARN

Barn trenger hjelp av både pårørende og tannhelsepersonell for å ta vare på egen tannhelse. Det er i tidlige barneår grunnlaget legges for god tannhelse hele livet. Her finner du opplysninger om hva du kan gjøre for barnet ditt!

UNGDOM

Dine tenner - ditt ansvar!

VOKSNE

Vedlikehold - og nye utfordringer!

Norsk Tannverns medlemsblad Tannpleien kommer ut to ganger i året og inneholder først og fremst reportasjer om helsefremmende og forebyggende prosjekter rundt om i landet.