Tannhelse Rogaland - administrasjonen

Besøksadresse

Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger

Postadresse

Boks 130, 4001 Stavanger

51 51 69 96

firmapost@throg.no

Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland er organisert som et fylkeskommunalt foretak kalt Tannhelse Rogaland FKF.

Administrasjonen i Tannhelse Rogaland ivaretar de administrative støttefunksjonene i det fylkeskommunale foretaket og bistår både ansatte og pasienter.