Tannhelse Rogaland - administrasjonen

Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland er organisert som et fylkeskommunalt foretak kalt Tannhelse Rogaland FKF.

Administrasjonen i Tannhelse Rogaland ivaretar de administrative støttefunksjonene i det fylkeskommunale foretaket og bistår både ansatte og pasienter.