Rennesøy tannklinikk

Besøksadresse

Asalveien 6 (Kommunehuset), 4150 Rennesøy

Postadresse

Boks 36, 4159 Rennesøy

51 51 43 10

rennesoey@throg.no

Klinikken ivaretar Rennesøy kommune.

Klinikken ligger i kjelleretasjen i kommunehuset på Rennesøy. Inngang fra gateplan ved hovedinngang eller fra første etasje og så ned trapp eller heis til kjelleretasjen.

Gratis parkering