Bjergsted tannklinikk

Bjergsted tannklinikk har ansvar for følgende områder: Kampen, Eiganes, Byfjord, Tasta, Vardenes, Hundvåg, Skeie, Buøy og Roaldsøy

Klinikken ligger i første etasje. Bruk inngang B eller C. Ved inngang C er det rullestolrampe og handicapparkering. Det er gratis parkering utenfor bygget og ellers soneparkering med 2 timer gratis parkering i nærområdet.

I tilstøtende lokaler er Tannlegevakten og TOO-teamene som er et tilrettelagt tilbud for de som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi.

Klinikken ble pusset opp og bygd om i 2018. Den nyombygde klinikken er foreløpig ikke vurdert og gradert med tanke på universell utforming.