Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder. De er plassert helt bakerst i kjeven og det er ikke alltid nok plass.

Vansker med renhold

Siden de er plassert bakerst i hver kjeve, er det ikke alltid de har god nok plass til å komme helt ut. Visdomstenner som på denne måten er delvis dekket med tannkjøtt, kan være vanskelige å holde rene (fig. I).

Plakk og matrester kan da legge seg inn under tannkjøttet og resultere i plagsomme betennelser rundt tannen (fig. II). Typiske tegn på slike betennelser er smerter, hevelse i tannkjøttet rundt den delvis frembrutte tannen og gapevansker. Det kan også forekomme vond lukt eller smak fra om-rådet på grunn av bakterieinfeksjonen.

Om man har slike plager relatert til en visdomstann, kan tannlegen skylle bort bakteriene og på denne måten løse problemet midlertidig (fig. III-IV). Tidvis er det i tillegg nødvendig med antibiotika for å roe ned infeksjonen. Visdomstenner som er disponert for denne typen problemer, bør fjernes.

Fig 1: Visdomstenner som er delvis dekket med tannkjøtt, kan være vanskelige å holde rene Fig 2: Plakk og matrester kan legge seg inn under tannkjøttet og resultere i plagsomme betennelser Fig 3: Tannlegen kan skylle bort bakteriene og på denne måten løse problemet midlertidig Fig 4: Tannlegen kan skylle bort bakteriene og på denne måten løse problemet midlertidig

Hull i tennene

Et annet vanlige problem med visdomstenner er karies (hull i tennene). Vansker med renhold kan over tid gjøre at det utvikles hull i selve visdomstannen (fig. V), eller i tannen foran (fig. VI).

En visdomstann med hull kan ofte repareres med en fylling, men i mange tilfeller kan det være fornuftig å få den fjernet.

Fig 5: Vansker med renhold kan over tid kan gjøre at det utvikles hull i selve visdomstannenFig 6: Vansker med renhold kan over tid kan også gjøre at det utvikles hull i tannen foran

Fjerning av en visdomstann

En visdomstann som er helt frembrutt, kan ofte fjernes med vanlig tanntrekking. Dersom røttene er kompliserte eller tannen ikke er brutt helt frem, kan det være nødvendig med en operasjon for å få den ut. I begge tilfeller skjer inngrepet under lokalbedøvelse. For ytterligere informasjon om fjernelse av visdomstenner, se temaet Tanntrekking/kirurgi.