E-sigaretter og vaping

E-sigaretter og vape har blitt populære som et alternativ til vanlige sigaretter, spesielt blant unge og tidligere røykere. Men e-sigaretter og vape kan forårsake en rekke helseproblemer i kroppen og i munnen.

Norske helsemyndigheter anbefaler ikke å bruke e-sigaretter som hjelpemiddel til røykeslutt.

Negative effekter på munnhelsen forbundet med e-sigaretter og vape:

 • Endret balanse av bakterier i munnen, som kan øke risikoen for infeksjoner og betennelser.
 • Økt risiko for tannkjøttsykdommen periodontitt.
 • Munntørrhet og irritasjon i munn og hals.
 • Skader og sår i munnslimhinnen.
 • Syreskader på tennene som følge av smaksstoffer i e-sigarettvæsken.
 • Enkelte komponenter i e-sigarettdamp, kan omdannes til skadelige stoffer når det varmes opp. De skadelige stoffene er kjent for å være giftige og kan øke risiko for kreft.
 • E-sigarettdamp kan forårsake celleskader i munnhulen og gi økt betennelsesrespons.

Nikotin

Helsedirektoratet lanserte i mai 2024 en ny kampanje mot unge om nikotin: røyk, snus og vape (e-sigaretter).

Nikotin er svært avhengighetsskapende, og avhengigheten kommer ofte snikende på. Å være avhengig av nikotin er tap av frihet. Samtidig har nikotin negativ effekt på helsen, særlig når du er ung. Å være fri fra nikotin er å være fri til å gjøre som du vil, bestemme selv over egen kropp og ta egne valg.

 • Å være avhengig av nikotin er tap av frihet.
 • Nikotin har negativ effekt på helsen.
 • Nikotin er et giftstoff som man fort blir avhengig av, barn og unge er ekstra sårbare for å utvikle avhengighet. Mange synes det å slutte med nikotin er veldig vanskelig og angrer på at de begynte.
 • Nikotin kan ha en uheldig påvirkning på en ung hjerne som fortsatt er i utvikling.
 • Nikotin og nikotinprodukter er ulovlig å selge til alle under 18 år.

Informasjon og opplysninger om Vape og nikotin