Prioriterte grupper og stønad til tannbehandling

Det fins ulike stønadsordninger for tannbehandling i Norge.

Prioriterte grupper

I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18. De neste 2 årene får man 75% rabatt om man går til offentlig tannklinikk. Etter dette må man som hovedregel dekke utgiftene til tannbehandling selv. Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk

Les mer om prioriterte grupper i Rogaland.

Stønad fra folketrygden - HELFO Dame holder rundt en liten gutt og en eldre mann

Det fins enkelte tilstander og diagnoser som utløser støtte til tannbehandling via folketrygden. Dersom man lurer på om man oppfyller krav for støtte, bør man spørre tannlegen sin. Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også trenges dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialitet for at refusjonen skal gjelde.

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv.

Om man ønsker mer informasjon om støtte til tannbehandling, bør dette tas opp med tannlegen. Alternativt kan man besøke HELFO sine nettsider www.helsenorge.no for mer utfyllende informasjon.

Søknad om sosialstøtte til tannbehandling

Noen kan få økonomisk stønad til tannbehandling fra NAV.

Les mer om retningslinjer for søknad om sosialstøtte til tannbehandling.